فیزیک این وبلاگ متعلق به خانم برزگر دبیر مدرسه ی راهنمایی فرزانگان امین 2 اصفهان است. در این وبلاگ میتوانید آموزش و سوالات فیزیک راهنمایی و مطالب مرتبط با فیزک را داشته باشید. آدرس 1:WWW.MBarzegar.Mihanblog.com آدرس 2:WWW.Barzegar.tk آدرس موبایل :WWW.MBarzegar.Mihanblog.com/m بهترین نمایش در Google Chrome 24 و IE 10 و Fire Fox 15 http://mbarzegar.mihanblog.com 2020-12-03T13:44:21+01:00 text/html 2013-01-19T04:17:41+01:00 mbarzegar.mihanblog.com مرضیه برزگر سه نمونه از کارهای انیشتین و کاربرد آنها http://mbarzegar.mihanblog.com/post/164 <p align="justify" style="text-align: justify; color: rgb(70, 70, 70); line-height: 16px; background-color: rgb(247, 248, 250);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اندیشه و طرز فکر انیشتین در بسیاری از پژوهش های علمی مورد استفاده قرار گرفته است. از شتاب دادن به ذره و نزدیک رسانیدن سرعت آن به سرعت نور تا توانا ساختن ستاره شناسان برای طرح ریزی نقشه ی آسمان بالای سر همه از فرضیات و معادلات انیشتین سرچشمه می گیرند. با این حال بر همه آنقدر روشن نیست که این فرضیات چه استفاده هایی در زندگی روزمره و عادی عموم دارند. در این مقاله به سه نمونه از کارهای انیشتین و کاربرد عمومی آن ها می پردازیم.</font></p> text/html 2013-01-15T04:28:20+01:00 mbarzegar.mihanblog.com مرضیه برزگر نوترینو ، ذره ای که سریعتر از نور حرکت می کند http://mbarzegar.mihanblog.com/post/165 <p dir="rtl" align="center" style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; line-height: 16px; background-color: rgb(247, 248, 250);"><font size="2"><img src="http://abyss.uoregon.edu/~js/images/First_neutrino_observation.jpg" width="360" height="296" style="width: 368px; height: 271px;"></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; line-height: 16px; background-color: rgb(247, 248, 250);"><font size="2">نوترینو</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; line-height: 16px; background-color: rgb(247, 248, 250);"><font size="2">نوترینو ذره‌ای است با سرعت زیاد که مستقیما مربوط به واکنش‌های گرما-هسته‌ای می‌گردد. نوترینوها در اثر تبدیل هسته هیدروژن به هلیوم تشکیل می‌شوند و بر مبنای عقاید جدید ، منبعی از انرژی میان ستاره‌ای هستند. شار این ذرات و انرژی آنها به درجه حرارت و ماهیت واکنش‌های گرما - هسته‌ای بستگی دارند. در حالی که فوتونهای تشکیل شده در داخل منظومه شمسی ، پیش از وارد شدن به فضا حدودا ده بیلیون بار برخورد پیدا می‌کنند. قدرت نفوذ نوترینو به قدری زیاد است که از تمام توده ماده خورشیدی بدون برخورد به مانعی عبور می‌کند و به زمین می‌رسد. اگر امکان داشت آنها را به دام بیاندازیم می‌توانستیم مشاهده نماییم که در داخل خورشید چه می‌گذرد. در صورتی که نوترینوها فقط بطور مستقیم در خلال برهمکنش با ذرات دیگر (در واکنشهای گرما - هسته‌ای) که نتایج آن قابل ثبت می‌باشد، بررسی می‌شوند. چنین اظهار نظری بسیار مشکل می‌گردد.</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; line-height: 16px; background-color: rgb(247, 248, 250);"><br></p> text/html 2013-01-15T04:16:31+01:00 mbarzegar.mihanblog.com مرضیه برزگر انیمیشن منظومه شمسی http://mbarzegar.mihanblog.com/post/163 <div style="text-align: center;"><img src="http://sharepic.in/upload/22339.gif"></div> text/html 2013-01-15T04:11:17+01:00 mbarzegar.mihanblog.com مرضیه برزگر نمونه سوالات فیزیک تیزهوشان دوم راهنمایی ترم اول http://mbarzegar.mihanblog.com/post/162 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در ادامه مطلب با نمونه سوالات فیزیک تیزهوشان دوم راهنمایی ترم اول با ما همراه باشید.</font> text/html 2012-09-17T22:43:09+01:00 mbarzegar.mihanblog.com مرضیه برزگر چگونه اورانیوم به انرژی تبدیل می شود؟ http://mbarzegar.mihanblog.com/post/147 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="text-align: justify; color: rgb(0, 102, 0); ">غنی سازی:&nbsp;</span><br style="color: rgb(0, 0, 51); text-align: justify; "><br style="color: rgb(0, 0, 51); text-align: justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 51); text-align: justify; ">اورانیوم طبیعی اصولا شامل مخلوطی از دو ایزوتوپ (نوع اتمی) از اورانیوم است. تنها 7/0 درصد از اورانیوم طبیعی، شکاف پذیر و یا دارای قابلیت شکاف پذیری است که با شکافته شدن در راکتورهای هسته ای انرژی تولید می کنند. ایزوتوپ اورانیوم شکاف پذیر، اورانیوم نوع 235 (u-235) است و پس مانده آن اورانیوم 238 (u-238) است.&nbsp;</span></font><br style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify; font-size: x-small; "> text/html 2012-07-20T11:50:45+01:00 mbarzegar.mihanblog.com مرضیه برزگر آلبرت انیشتن و مساله شر http://mbarzegar.mihanblog.com/post/161 <div style="text-align: center; "><div style="text-align: justify; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://mianaji.persiangig.com/image/anishtain.jpg" alt="" hspace="0" align="absmiddle" border="0" vspace="0" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; "></span></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></div></font><div style="text-align: justify; "><p dir="RTL" style="line-height: 22px; font-weight: bold; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">یا عَلىُّ اَلعَقلَ مَا اكتُسِبَت بِهِ الجَنَّةُ وَطُلِبَ بِهِ رِضَى الرَّحمنِ؛</font></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 22px; font-weight: bold; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">یا على عقل چیزى است كه با آن بهشت و خشنودى خداوند رحمان بدست مى‌آید.<a href="http://www.arzeamanat.mihanblog.com/post/12#_ftn1" name="_ftnref1" title="" style="text-decoration: none; font-weight: normal; "><span dir="LTR"><span style="line-height: 14px; ">[1]</span></span></a></font></span></p><div><p dir="RTL" style="line-height: 22px; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">روزی یک استاد دانشگاه تصمیم گرفت تا دانشجویانش را به مبارزه بطلبد. او پرسید: آیا خداوند هر چیزی را که وجود دارد، آفریده است؟ دانشجویی شجاعانه پاسخ داد: بله. استاد پرسید: هر چیزی را؟پاسخ دانشجو این بود: بله هر چیزی را.</font></span></p><div></div><p dir="RTL" style="line-height: 22px; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">استاد گفت: در این حالت، خداوند شر را آفریده است. درست است؟ زیرا شر وجود دارد.</font></span></p><div></div><p dir="RTL" style="line-height: 22px; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">برای این سوال، دانشجو پاسخی نداشت و ساکت ماند. استاد از این فرصت حظ برده بود که توانسته بود یکبار دیگر ثابت کند که ایمان و اعتقاد فقط یک افسانه است. ناگهان، یک دانشجوی دیگر دستش را بلند کرد و گفت: استاد، ممکن است که از شما یک سوال بپرسم؟</font></span></p><hr align="left" size="1" width="33%"><div id="ftn1"><p dir="RTL" style="line-height: 22px; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://www.arzeamanat.mihanblog.com/post/12#_ftnref1" name="_ftn1" title="" style="text-decoration: none; "><span dir="LTR"><span style="line-height: 12px; ">[1]</span></span></a><span lang="FA">. كنزالعمال، ج13، ص151، ح36472</span></font></p></div></div></div></div><p dir="RTL" style="line-height: 22px; text-align: justify; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">استاد پاسخ داد: البته.</font></span></p><div style="text-align: justify; "></div><p dir="RTL" style="line-height: 22px; text-align: justify; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;دانشجو پرسید: آیا سرما وجود دارد؟</font></span></p><div style="text-align: justify; "></div><p dir="RTL" style="line-height: 22px; text-align: justify; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;استاد پاسخ داد: البته، آیا شما هرگز احساس سرما نکرده اید؟</font></span></p><div style="text-align: justify; "></div><p dir="RTL" style="line-height: 22px; text-align: justify; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;دانشجو پاسخ داد: البته آقا، اما سرما وجود ندارد. طبق مطالعات علم فیزیک، سرما عدم تمام و کمال گرماست و شئی را تنها در صورتی می‌توان مطالعه کرد که انرژی داشته باشد و انرژی را انتقال دهد و این گرمای یک شئی است که انرژی آن را انتقال می‌دهد. بدون گرما، اشیاء بی‌حرکت هستند، قابلیت واکنش ندارند. پس سرما وجود ندارد. ما لفظ سرما را ساخته‌ایم تا فقدان گرما را توضیح دهیم.</font></span></p><div style="text-align: justify; "></div><p dir="RTL" style="line-height: 22px; text-align: justify; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;دانشجو ادامه داد: و تاریکی؟</font></span></p><div style="text-align: justify; "></div><p dir="RTL" style="line-height: 22px; text-align: justify; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;استاد پاسخ داد: تاریکی وجود دارد.</font></span></p><div style="text-align: justify; "></div><p dir="RTL" style="line-height: 22px; text-align: justify; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;دانشجو گفت: شما باز هم در اشتباه هستید، آقا. تاریکی فقدان کامل نور است. شما می‌توانید نور و روشنایی را مطالعه کنید، اما تاریکی را نمی‌توانید مطالعه کنید. منشور نیکولز تنوع رنگ‌های مختلف را نشان می‌دهد که در آن طبق طول امواج نور، نور می‌تواند تجزیه شود. تاریکی لفظی است که ما ایجاد کرده‌ایم تا فقدان کامل نور را توضیح دهیم.</font></span></p><div style="text-align: justify; "></div><p dir="RTL" style="line-height: 22px; text-align: justify; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">و سرانجام دانشجو پرسید: و شر، آقا، آیا شر وجود دارد؟</font></span></p><div style="text-align: justify; "></div><p dir="RTL" style="line-height: 22px; text-align: justify; font-weight: bold; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">خداوند شر را نیافریده است. شر فقدان خدا در قلب افراد است، شر فقدان عشق، انسانیت و ایمان است. عشق و ایمان مانند گرما و نور هستند. آنها وجود دارند. فقدان آنها منجر به شر می شود.</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; font-weight: bold; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">نام این دانشجو آلبرت انیشتین بود.</font></span></p><div style="text-align: justify; font-weight: bold; "></div><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://upload.iranvij.ir/images_shahrivar/13152613421.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">منبع: وبلاگ&nbsp;</span><a href="http://abretireh.mihanblog.com/post/974" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; font-weight: bold; ">ابر تیره&nbsp;</a></font></p> text/html 2012-07-16T11:45:42+01:00 mbarzegar.mihanblog.com مرضیه برزگر تست های نور - دوم راهنمایی http://mbarzegar.mihanblog.com/post/159 <p style="text-align: right; "><div style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">1-قرص کدری را بین یک لامپ و یک پرده نگاه داشته ایم قطر سایه ی ان با قطر با قطر خود ان برابر است.اگر این جسم را از لامپ دور کنیم قطر سایه و پهنای</div></font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">نیم سایه به ترتیب چگونه خواهند بود؟</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">1)ثابت می ماند-کوچک می شود.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)کوچک می شود-ثابت می ماند.</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3)هردو ثابت می مانند.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4)هردو بزرگ می شوند.</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">2-کدام یک از عبارت های زیر درست است؟</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">1)مجازی ومستقیم وکوچکتر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2)مجازی ومستقیم وبرابر</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3)حقیقی ووارونه وکوچکتر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)حقیقی ومستقیم وبرابر</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3-اگریک دسته پرتو....به سطح اینه....بتابدتصویرحقیقی تشکیل می شود.</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">1)واگراوتخت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)موازی ومحدب(کوژ)</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3)واگراومحدب(کوژ)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4)موازی ومقعر(کاو)</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">4-شمعی در مقابل یک اینه قرار دارد و تصویر وارونه ی ان به طول 3برابر طول شمع تشکیل شده است.اگر شمع از اینه 20سانتی نتردور شود اندازه ی تصویر&nbsp;با شمع برابر می شود.شعاع انحنای اینه چند سانتی متر است؟</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">1)60&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3)30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)10</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">5-طول تصویر حقیقی جسمی در اینه ی&nbsp;کاودو برابر طول جسم است.اگر فاصله ی بین جسم و اینه را4سانتی متر بیش تر کنیم طول&nbsp;تصویر با طول جسم برابر می شود.&nbsp;فاصله ی کانونی اینه چند سانتی متر است؟</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">1)8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2)10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3)12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p><blogextendedpost style="text-align: right; "><div style="text-align: justify;"><font color="#241801" face="Tahoma"><br></font></div></blogextendedpost> text/html 2012-07-13T11:40:39+01:00 mbarzegar.mihanblog.com مرضیه برزگر نور از شکست نور - دوم راهنمایی http://mbarzegar.mihanblog.com/post/158 <div style="text-align: justify;"><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255); ">تعریف شکست نور:پرتوی نوری که به طورمایل به سطح جدایی دومحیط شفاف می تابدهنگام عبورازسطح جدایی شکسته می شود(ازمسیرش منحرف می شود)به این پدیده شکست نور گفته می شود.</span></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: justify;"><img src="http://www.tv7.ir/portal/images/dpics/daz-fiz1-05-04.gif" border="0" height="261" width="260" style="text-align: right; border: 0pt none; "></div><font style="text-align: right; "><div style="text-align: justify;"><font>وقتی پرتویی ازمحیط رقیق به غلیظ می تابد</font>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font>i=r+D</font></div></font><div style="text-align: justify;"><br></div><font style="text-align: right; "><div style="text-align: justify; ">تعریف پرتوی تابش:پرتویی که به سطح جداکننده ی دو محیط تابیده می شود.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">تعریف پرتوی شکست:پرتویی که ازسطح جدایی عبور کرده و وارد محیط دوم می شود.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">تعریف زاویه تابش:زاویه بین پرتوی تابش وخط عمودرا می گویند.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">تعریف زاویه شکست:زاویه ی بین پرتوی شکست وخط عمودرامی گویند.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">تعریف زاویه انحراف:زاویه بین پرتوی شکست وامتدادپرتوی تابش را می گویند.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">*نکته1)همیشه محیطی که دران پرتوی تابش قرارداردمحیط 1می باشد.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">*نکته2)اگرنورازمحیط رقیق به محیط غلیظ بتابدشکسته شده وبه خط عمودنزدیک می شود.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">*نکته3)اگرنورازمحیط غلیظ به محیط رقیق بتابدشکسته شده وازخط عمود دورمی شود.</div></font><div style="text-align: justify;"><img src="http://www.tv7.ir/portal/images/dpics/daz-fiz1-05-03.gif" border="0" height="245" width="275" style="text-align: right; border: 0pt none; "></div><font style="text-align: right; "><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">پرتواز محیط غلیظ به محیط رقیق شده است.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;i=r-D</div></font><font style="text-align: right; "><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">قانون شکست نور:الف)پرتوی تابش،پرتوی شکست،خط عمود هرسه دریک صفحه اند.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">ب)نسبت&nbsp;sin&nbsp;زاویه تابش به&nbsp;sinزاویه شکست مقدارثابتی است که این مقدارثابت ضریب&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">شکست محیط دوم نسبت به محیط اول است.</div></font></font><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="line-height: 17px; position: relative; top: 15pt; "></span><span style="line-height: 17px; position: relative; top: 15pt; "><br></span></font></p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: justify;"><br></div></font> text/html 2012-07-09T11:30:39+01:00 mbarzegar.mihanblog.com مرضیه برزگر نور تا شکست نور - دوم راهنمایی http://mbarzegar.mihanblog.com/post/157 <div style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: justify;"><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; ">اجسام</font><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; ">&nbsp;از نظر عبور نور به سه دسته&nbsp;</font><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; "></font><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; ">تقسیم می شوند:</font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: justify;"><br></div><font><div style="text-align: justify;"><font>1- اجسام شفاف :</font>&nbsp;اجسامی كه نور از آن ها عبور می كند مانند شیشه – هوا – آب</div></font></font></span><p align="justify" style="margin: 0pt 5px; line-height: 18px; "><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="2"></font><font size="2">2- اجسام نیمه شفاف :</font><font size="2">&nbsp;اجسامی كه نور از آن ها عبور می كند ولی از پشت آن ها اجسام دیگر به طور واضح دیده نمی شوند. مانند شیشه های مات – كاغذ كالك<br>3- اجسام كدر:&nbsp;اجسامی كه نور از آن ها عبور نمی كند.مانند آجر-مقوا-چوب و</font></font></p><p align="justify" style="margin: 0pt 5px; line-height: 18px; "><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p align="justify" style="margin: 0pt 5px; line-height: 18px; "><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>انواع چشمه ی نور:</b></font></p><p align="justify" style="margin: 0pt 5px; line-height: 18px; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="2"><br><font>1- چشمه ی گسترده نور:</font>&nbsp;یك شی نورانی نظیر خورشید، چراغ روشن، شعله ی شمع را که از بی نهایت نقطه ی نورانی تشکیل شده اند را چشمه ی نور گسترده می نامیم.</font><font size="2"></font><font size="2"><br>2- چشمه نور نقطه ای:&nbsp;اگر صفحه ای از مقوا را كه روی آن روزنه ی كوچكی ایجاد شده است، درمقابل چراغ روشنی قراردهیم، نور چراغ پس از گذشتن از روزنه منتشر می شود و روزنه مانند یك چشمه نور كوچك عمل می كند كه به آن چشمه ی نقطه ای نور می گویند.&nbsp;<br></font></font></span></p><p align="justify" style="margin: 0pt 5px; line-height: 18px; "><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p align="justify" style="margin: 0pt 5px; line-height: 18px; "><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>باریکه ی نور:</b>&nbsp;مسیر نوری که از یک شکاف گذشته است را باریکه ی نور می گویند.</font></p><p align="justify" style="margin: 0pt 5px; line-height: 18px; "><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">باریکهی نور با پهنای کم را&nbsp; پرتو نور&nbsp; می نامیم.</font></p><p align="justify" style="margin: 0pt 5px; line-height: 18px; "><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p align="justify" style="margin: 0pt 5px; line-height: 18px; "><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>انتشار نور به خط راست:</b>&nbsp;نور در یک محیط شفاف به خط راست منتشر می شود.</font></p><p align="justify" style="margin: 0pt 5px; line-height: 18px; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="2">سایه هم به خاطر&nbsp;</font><font size="2">انتشار نور به خط راست ایجاد می شود.</font></font></span></p></div><div style="text-align: justify;"><p></p><p></p></div> text/html 2012-07-06T11:19:48+01:00 mbarzegar.mihanblog.com مرضیه برزگر تست های الکتریسیته - سوم راهنمای http://mbarzegar.mihanblog.com/post/156 <p style="text-align: right; "><div style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><br></b></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-weight: bold; ">1-</span>&nbsp;«ولت آمپر» واحد کدام کمیت فیزیکی است؟</div></font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">1)انرژی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)توان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3)بارالکتریکی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4)مقاومت</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-weight: bold; ">2-</span>&nbsp;ولتاژ دو سر مقاومت را چنان زیاد می کنیم که بار الکتریکی عبوری از مقاومت در یک مدت معین سه برابر شود.انرژی مصرفی چند برلبر می شود؟</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">1)3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2)6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3)9 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)4</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-weight: bold; ">3-&nbsp;</span>اگر ولتاژ دو سر یک مقاومت الکتریکی را دو برابر می کنیم برای یک فاصله ی زمانی معین بار الکتریکی عبوری از ان سیم و انرژی الکتریکی مصرف شده در ان به ترتیب از راست به چپ هر کدام چند برابر می شود؟</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">1)2و2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2)2و4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3)4و3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)4و4</font></p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: justify;"><br></div><font style="text-align: right; "><div style="text-align: justify; "><span style="font-weight: bold; ">4-</span>&nbsp;برای صرفه جویی در مصرف انرژی برق توصبه می شود که «لامپ اضافه خاموش»زیرا با خاموش کردن هر لامپ اضافی... .</div></font><span style="text-align: right; "></span></font><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">1)مقاومت کلی مدارخانه و شدت جریان در مدار خانه کاهش می یابند.</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">2)مقاومت کلی مدار خانه و شدت جریان در مدار خانه افزایش می یابند.</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3)مقاومت کلی مدار خانه و شدت جریان در مدار خانه افزایش می یابند.</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">4)مقاومت کلی مدار خانه افزایش و شدت جریان در مدار خانه کاهش می یابد.</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-weight: bold; ">5-&nbsp;</span>الکتروسکوپی از قبل دارای بار مثبت است.یک میله ی باردار رسانا که دسته ی عایق دارد را به کلاهک ان نزدیک می کنیم.فاصله ی وذقه از تیغه ی فلزی کم تر می شود.در این صورت</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">1)بار میله منفی بوده است.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)بار میله مثبت بوده است.</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3)میله خنثی بوده است.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4)نمی توان اظهار نظر کرد.</font></p><blogextendedpost style="text-align: right; "><div style="text-align: justify;"><font color="#241801" face="Tahoma"><br></font></div></blogextendedpost> text/html 2012-07-04T11:14:57+01:00 mbarzegar.mihanblog.com مرضیه برزگر الکتریسیته - سوم راهنمایی http://mbarzegar.mihanblog.com/post/155 <div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; ">بار الکتریکی:&nbsp;</span><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; ">اتم از دو قسمت هسته والکترون تشکیل شده است</span></span></div><font style="text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: justify;">هسته خود دارای دو بخش پروتون ونوترون است.</div><div style="text-align: justify;">بار الکتریکی الکترون منفی وبار الکتریکی پروتون مثبت است.ونوترون بار الکتریکی ندارد.</div><div style="text-align: justify;">ذرحالت عادی اتم خنثی است یعنی تعداد الکترون وپروتون برابر است.</div><div style="text-align: justify;">میتوان اجسام را دارای بار الکتریکی کرد اینکار با انتقال الکترون صورت می گیرد</div><div style="text-align: justify;">جسمی که الکترون بدست می اورد بار منفی ان افزایش می یابد وبار الکتریکی ان منفی میشود.ودر مقابل جسمی که الکترون از دست می دهد بار منفی ان کاهش یافته وبار الکتریکی ان مثبت می شود</div><span style="font-weight: bold; "><div style="text-align: justify;">نکته:پروتون ذره ای سنگین است که به دلیل نیرویی که نوترون در هسته وارد میکند اجازه خروج ندارد و به همین خاطر همیشه الکترون جابه جا میشود&nbsp;</div></span><div style="text-align: justify;">بار الکتریکی که در جسمی بوجود می اید را میتوان محاسبه کردبه کمک فرمول زیر:</div></font><div style="text-align: justify; margin-right: 40px; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-weight: bold; ">q</span><span style="font-weight: bold; ">=</span><span style="font-weight: bold; ">ne</span><br></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: justify; "><span style="text-align: right; ">در این فرمول nتعداد الکترون های دریافتی یا از دست رفته است(تعداد همواره مثبت است)</span></div><font style="text-align: right; "><div style="text-align: justify;"><font>eبار الکتریکی یک پروتون یا الکترون است که با&nbsp;</font><font><span class="st">10^-19</span></font><font>&nbsp;برابر است</font></div></font><font style="text-align: right; "><div style="text-align: justify; ">یکای بر الکتریکی کولن است که با&nbsp;<span style="font-weight: bold; ">C&nbsp;</span>نشان می دهند</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-weight: bold; ">جسم رسانا ونارسانا</span></div><div style="text-align: justify; ">الکترون آزاد به الکترونی گفته میشود که نسبت به الکترون های دیکر فاصله بیشتری از هسته داشته باشد این نوع الکترون به راحتی میتواند از اتم خارج شده وبه اتم دیگر بپیوندد</div><div style="text-align: justify; ">اجسامی مانند مس وفلزات دیگر که به علت داشتن الکترون ازاد بار الکتریکی در انها شارش می کند<span style="font-weight: bold; ">&nbsp;رسانا&nbsp;</span>نام داردایگونه اجسام را نمی توان باروش ماش باردار کرد چراکه بار را به بدن انسان ودر نتیجه به زمین منتقل میکند(درصورت تمای با بدن انسان)</div><div style="text-align: justify; ">ودر مقابل اجسامی مانند پلاستیک وشیشه که الکترون نمیتواند در آن آزادانه حرکت کند وبار الکتریکی در خود عبور دهد و در اثر مالش باردار میشوند را<span style="font-weight: bold; ">نارسانا</span>&nbsp;می نامند</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-weight: bold; ">پایستگی بار الکتریکی</span></div><div style="text-align: justify;">بارالکتریکی به وجود نمی اید واز بین هم نمی رود بلکه از جسمی به جسم دیگر منتقل می شود این&nbsp;اصل پایستگی بار الکتریکی است</div><div style="text-align: justify;"><b><br></b></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-weight: bold; ">القای بار الکتریکی</span></div><div style="text-align: justify; ">روشی که در ان جسم رسانارا به کمک جسم باردار نارسانا بدون تماس باهم باردار کنیم را القای بار الکتریکی می گویند&nbsp;&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div></font><div style="text-align: justify; "><img src="http://www.knowclub.com/physics-book/7/7-1/1302a.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" style="text-align: right; "></div><div style="text-align: justify; "><br></div><font style="text-align: right; "><div style="text-align: justify; "><font><span style="font-weight: bold; ">&nbsp;</span></font>&nbsp;</div></font></font> text/html 2012-07-01T11:12:15+01:00 mbarzegar.mihanblog.com مرضیه برزگر تست های گرما - دوم راهنمایی http://mbarzegar.mihanblog.com/post/154 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: justify; font-weight: bold; "><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*اگر مقدار معینی از آب از دمای 27 درجه ی سلسیوس به 40 درجه ی سلسیوس رسیده باشد، افزایش دمای این آب چند درجه ی کلوین است ؟</font></p><font size="2" style="text-align: right; " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; font-weight: bold; "></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: justify; font-weight: bold; "><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">1) 300&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2)47&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;3) 313&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;4)13</span></font></p><font size="2" style="text-align: right; " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: justify; font-weight: bold; "><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></font></p><font size="2" style="text-align: right; " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: justify; font-weight: bold; "><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*وقتی دو جسم با هم در تماس هستند، گرما از کدام جسم به جسم دیگر داده می شود ؟</span></font></p><font size="2" style="text-align: right; " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: justify; font-weight: bold; "><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">1) انرژی درونی بیشتری دارد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2) ظرفیت گرمایی بیشتری دارد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></p><font size="2" style="text-align: right; " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: justify; font-weight: bold; "><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3) دمای بیشتری دارد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4) ظرفیت گرمایی کمتری دارد</span></font></p><font size="2" style="text-align: right; " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: justify; font-weight: bold; "><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></font></p><font size="2" style="text-align: right; " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: justify; font-weight: bold; "><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*مقدار گرمای تلف شده از واحد سطح شیشه ای پنجره ی دو لایه&nbsp;2/7 ژول بر درجه ی سلسیوس . کیلو گرم در مدت یک دقیقه&nbsp;&nbsp;4/86 کیلو ژول است. اختلاف دمای دوطرف شیشه چند درجه ی سلسیوس است ؟</span></font></p><font size="2" style="text-align: right; " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: justify; font-weight: bold; "><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">1) 0/03&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;2) 0/3&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;3) 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;4) 30</span></font></p><font size="2" style="text-align: right; " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: justify; font-weight: bold; "><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></font></p><font size="2" style="text-align: right; " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: justify; font-weight: bold; "><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*به دو گلوله ی آهنی به جرم های متفاوت به ترتیب 184 ژول و 414 ژول گرما می دهیم هر یک از آن ها 40 درجه ی سلسیوس افزایش دما پیدا می کند. اگر گرمای ویژه ی آهن 460 ژول بر درجه ی سلسیوس . کیلو گرم باشد، اختلاف جرم این دو گلوله چند گرم است ؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br></span></font></p><div style="text-align: right; font-weight: bold; "></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-weight: bold; "><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">1 )&nbsp;0/25 &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2) 12/5&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;3) 20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4) 250</span></font></p><font size="2" style="text-align: right; " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: justify; font-weight: bold; "><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></font></p><font size="2" style="text-align: right; " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font><div style="text-align: right; font-weight: bold; "></div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: justify; font-weight: bold; "><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*چند کیلو گرم آب با دمای 80 درجه ی سانتی گراد را با 40 کیلو گرم آب با دمای 10 درجه ی سانتی گراد مخلوط کنیم تا به دمای تعادل تقریبی 40 درجه ی سانتی گراد برسند ؟</span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span dir="RTL" lang="FA"><font size="2"><span style="font-weight: bold; ">1) 25&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) 30&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 3) 45&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)&nbsp;</span></font></span><span dir="RTL" lang="FA"><font size="2" style="font-weight: bold; ">50</font></span><span dir="RTL" lang="FA"><font size="2"><span style="font-weight: bold; "></span></font><font size="2" style="font-weight: bold; "><br></font></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br><span dir="RTL" lang="FA"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: justify; font-weight: bold; "><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="FA" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*گلوله ای با سرعت 40 متر بر ثانیه در حرکت است. اگر در اثر برخورد به یک مانع بازدارنده، گلوله متوقف شده و&nbsp;&nbsp;0/8 انرژی آن صرف گرم شدنش شود، درجه ی حرارت گلوله چند درجه ی سلسیوس فزایش می یابد ؟ (ظرفیت گرمایی گلوله 64 ژول بر درجه ی سلسیوس . کیلو گرم)</span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: justify; "><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 255);">1) 12/5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) 10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: justify; "><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 255); ">3) 20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4) باید جرم گلوله مشخص شود</span></font></p> text/html 2012-06-29T11:03:34+01:00 mbarzegar.mihanblog.com مرضیه برزگر نکات گرما - دوم راهنمایی http://mbarzegar.mihanblog.com/post/153 <p align="right" style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اندازه گیری دما توسط دما سنج های جیوه ای و الکلی برای دماهایی امکان</span></font></p><p align="right" style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">پذیر است که بالا تر از نقطه ی انجماد وپایین تر از نقطه ی جوش باشد.</font></p><p align="right" style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">با دماسنج الکلی نمی توان نقطه ی جوش آب&nbsp; را اندازه گیری کرد زیرا نقطه ی جوش الکل 79درجه ی سلسیوس وآب 100درجه ی سلسیوس است.</font></p><p align="right" style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اگر دمای جسمی افزایش یابد تغییرات درونی آن مثبت بوده و جسم گرما گرفته است.</font></p><p align="left" style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اگردمای جسمی کاهش یابد تغییرات دمایی آن ثابت بوده و جسم گرما از دست</font></p><p align="right" style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255); ">&nbsp;از دست داده است.</font></p> text/html 2012-06-27T11:00:43+01:00 mbarzegar.mihanblog.com مرضیه برزگر گرما - دوم راهنمایی http://mbarzegar.mihanblog.com/post/152 <p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دما معیاری است که میزان گرمی و سردی اجسام را مشخص می کند.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">راه و شیوه ی اندازه گیری و تعیین دما را دماسنجی می نامیم.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دما به دو صورت کیفی و کمی صورت می گیرد که کیفی تو صیفی (سردی و گرمی) و بدون دقت است مانند اندازه گیری دما توسط حس لامسه.کمی به صورت عددی و با دقت است مانند اندازه گیری دما توسط دماسنج.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">با اندازه گیری توسط دما به هیچ وجه نمی توانیم عدد دقیقی به دما نسبت دهیم وبه دلیل خطای حواس ما با اشتباه نیز توام باشد.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اساس کار دماسنج های جیوه ای و الکلی بر انبساط مایعات است.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ساختمان دماسنج جیوه ای و الکلی به این گونه است که از لوله ی باریک سربسته ی متصل به یک مخزن تشکیل شده است.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">هرچه دما بالا تر باشد ارتفاع مایع بیشتر وهرچه دما کمتر باشد ارتفاع مایع کمتر می شود.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">نحوه ی مدرج ساختن دما سنج=</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">1-دماسنج را درون مقداری یخ خرد شده ی در حال ذوب قرار می دهیم در پایین ترین ارتفاع ثابت عدد صفر را کنار ان ثبت می کنیم.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">2-دما سنج را بالای سطح اب خالص در حال جوش به گونه ای قرار دادیم&nbsp; که جیوه در بالا ترین ارتفاع قرار گیرد و عدد صد را کنار ان ثبت می کنیم.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3-فاصله ی بین درجه ی صفر و صد را به صد قسمت مساوی تقسیم می کنیم.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">4-زیر صفر و بالای را ادامه می دهیم زیر صفر را با عدد های منفی مشخص می کنیم.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">گستره ی اندازه گیری دما در دماسنج ها ی الکلی و جیوه ای بالا تر از نقطه ی انجماد و پایین تر از نقطه ی جوش است.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دو جسم را هنگامی با یکدیگر در تعادل گرمایی گوییم که اگر در تماس کامل با یکدیگر قرار گیرند دمای انها تغییری نکند.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">گرما مقدار انرژی ای است که به دلیل اختلاف دما بین دو جسم مبادله می شود.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اب رسانای خوبی برای گرما نیست.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">هوا رسانای ضعیف گرماست.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در زمستان ما لباس زیاد می پوشیم چون این لباس ها عایق گرما هستند. در واقع لباس های ضخیم و پشمی بسته هایی از هوا را بین تار ها و منفذ های خود نگه می دارند و از انجا که هوا عایق خوبی برای گرماست بدن ما گرم می ماند.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">گرمای ویژه ی اب برابر است با مقدار گرمایی که برای گرم کردن یک کیلو گرم اب به اندازه ی یک درجه ی سلسیوس لازم است.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">گرمای ویژه ی هر جسم مقدار گرمایی که باید به یک کیلو گرم از ان جسم داده شود تا دمتی ان یک درجه ی سلسیوس افزایش یابد.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">گرمای ویژه ی اب نمک از گرمای ویژه ی اب کمتر است.</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">گرمای ویژه ی اب نسبت به سایر مواد بیشتر است و از این خاصیت در شوفاژ رادیاتور ابگرمکن و... استفاده می شود.</font></p><blogextendedpost style="text-align: right; "><div style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><p style="text-align: justify; ">محاسبه ی انرژی گرمایی:</p><p style="text-align: justify; ">انرژی گرمایی&nbsp;به&nbsp;m «برحسب کیلو گرم» &nbsp; «بر حسب ژول بر درجه ی سلسیوس »&nbsp;<span class="st"><span dir="rtl"></span></span><span class="st">Δ</span><span class="st"><span dir="rtl">θ</span></span>&nbsp;«بر حسب درجه ی سلسیوس» طبق فرمول زیر محاسبه می شود.</p><p style="text-align: justify; ">ًQ =cm<span class="st"><span dir="rtl"></span></span><span class="st">Δ</span><span class="st"><span dir="rtl">θ</span></span></p><p style="text-align: justify; ">آب خالص در جایی که فشار هوا برابر یک اتمسفر باشد در دمای صفر درجه ی سلسیوس به جوش می اید.</p><p style="text-align: justify; ">دو جسم را هنگامی با یکدیگر در تعادل گرمایی گوییم که اگر در تماس کامل با یکدیگر قرار گیرند دمای ان ها تغییری نکند.</p><p style="text-align: justify; ">گرما مقدار انرژی ای است که به دلیل اختلاف دما بین دو جسم مبادله می شود.</p><p style="text-align: justify; ">گرمای ویژه ی اب برابر است با مقدار گرمایی که برای گرم کردن یک کیلو گرم آب به اندازه ی یک درجه ی سلسیوس لازم است.</p><p style="text-align: justify; ">گرمای ویژه ی هرجسم مقدار گرمایی است که باید به یک کیلو گرم از آن جسم داده شود تا دمای آن یک درجه ی سلسیوس افزایش یابد.</p><p style="text-align: justify; "><br></p><p style="text-align: justify; ">گرمای ویژه از راه فرمول زیر بدست می آید:</p><p style="text-align: justify; "><br></p><p style="text-align: justify; ">C=Q/ m<span class="st"><span dir="rtl"></span></span><span class="st">Δ</span><span class="st"><span dir="rtl">θ</span></span></p></font></div></blogextendedpost> text/html 2012-06-25T10:58:52+01:00 mbarzegar.mihanblog.com مرضیه برزگر نکات انرژی - سوم راهنمایی http://mbarzegar.mihanblog.com/post/151 <p align="right" style="text-align: justify;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255); " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تبدیل انرژی های یک توپ را هنگامی که آن را به طرف بالا پرتاپ می کنیم را بنویسید؟ رفت:انرژی جنبشی انرژی پتانسیل کشسانی</font></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="text-align: right; "></span><span style="text-align: right; "></span></font></span><p align="right" style="text-align: justify;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">برگشت:انرژی پتانسیل کشسانی انرژی جنبشی</font></p><p align="right" style="text-align: justify;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">انرزی شیمیایی:&nbsp;وقتی گفته می شود «انرژی شیمیایی موجود در نان لواش 11/3 Kj/g است» منظور چیست؟</font></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="text-align: right; "></span><span style="text-align: right; "></span></font></span><p style="text-align: justify;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">یعنی در هر گرم نان لواش 11/3 Kj/g انرژی وجود دارد که در اثر واکنش های شیمیایی درون بدن، این مقدار آزاد می شود.</font></p><p style="text-align: justify;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">انرژی جنبشی و درونی:&nbsp;پنکه ای را که روشن است خاموش می کنیم. پنکه پس از مدتی متوقف می شود. انرژی جنبشی پنکه کجا رفته است؟</font></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="text-align: right; "></span><span style="text-align: right; "></span></font></span><p style="text-align: justify;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">قطعات موتور پنکه با هم اصطکاک دارند و گرم می شوند. پس قسمت زیادی از انرژی جنبشی پره ها به انرژی درونی قطعات موتور پنکه تبدیل شده است. در حین حرکت، هوا نیز به حرکت در آمده است. پس قسمتی از انرژی جنبشی به انرژی درونی هوا نیز تبدیل شده است.</font></p><p style="text-align: justify;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">قانون پایستگی انرژی:&nbsp;تغییر و تبدیل های انرژی در مورد پرتاب نیزه را بیان کنید؟</font></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="text-align: right; "></span><span style="text-align: right; "></span></font></span><p style="text-align: justify;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">انرژی شیمیایی موجود در ماهیچه ها به انرژی جنبشی در بازو و سپس در نیزه تبدیل می شود. قسمتی از انرژی شیمیایی آزاد شده در ماهیچه ها نیز باعث گرم شدن بدن نیز می شود.</font></p><p style="text-align: justify;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">انرژی پتانسل گرانشی:&nbsp;هنگامی که جسمی به طرف زمین حرکت می کند، انرژی پتانسیل گرانشی آن کاهش و انرژی جنبشی آن افزایش می یابد.</font></p><p style="text-align: justify;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">انرژی مکانیکی:&nbsp;در مسائلی که اتلاف انرژی نداریم&nbsp; می توانیم انرژی مکانیکی اولیه و نهایی را برابر قرار می دهیم و اصطلاحا می گوییم انرژی مکانیکی پایسته است.</font></p><p style="text-align: justify;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255); " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">انرژی پتانسیل کشسانی:&nbsp;انرژی کشسانی هنگامی صفر است که طول فنر در حالت عادی باشد.</font></p> text/html 2012-06-23T10:48:15+01:00 mbarzegar.mihanblog.com مرضیه برزگر انرژی - سوم راهنمایی http://mbarzegar.mihanblog.com/post/150 <div style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://physics1-efaf.mihanblog.com/post/5" style="text-decoration: none; font-weight: bold; "><font color="#000000">انرژی شیمیایی</font></a> </font></div><div style="text-align: justify; "><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#333333" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ما هر وقت که بخواهیم می توانیم عضلات بدنمان را&nbsp; تکان بدهیم پس در بدن ما انرژی ذخیره شده ای وجود دارد. انرژی&nbsp; ای که توانایی و قابلیت کارها را به ما می دهد.</font></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#333333" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">هم چنین برای به کار انداختن موتورهای بنزینی به آنها سوخت (که یک منبع انرژی است) می دهیم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#333333" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">به این انرژی ها که برای آزاد شد نشان یه واکنش شیمیایی لازم است را انرژی شیمیایی می گوییم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#333333" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">برای محاسبه ی این انرژی از فرمول زیر استفاده می شود</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#333333" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</font></div><div dir="rtl" style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#333333" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">انرژی شیمیایی موجود در M&nbsp; مقدار ماده =&nbsp; انرژی شیمیایی در واحد جرم × جرم ماده</font></div><div dir="rtl" style="text-align: right; "><div style="text-align: justify; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333">در این فرمول انرژی شیمیایی بر حسب&nbsp; KJ/gr&nbsp; و جرم بر حسب gr است</font></span></div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#333333" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: justify;"><br></div><font><div style="text-align: justify;">نمونه سوالات انرژی شیمیایی</div></font></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#333333" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="text-align: right; "><p align="right" style="text-align: justify;">1}چه صورتی ازانرژی برای کارهای زیرلازم است.</p><p align="right" style="text-align: justify;">الف)تمیزکردن دندان هایتان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ب)برشته کردن یک قطعه نان</p></font><font style="text-align: right; "></font><span style="text-align: right; "></span></font><p align="right" style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#333333" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">2}درمثال های زیرچه صورتی ازانرژی به صورت دیگرتبدیل می شود.</font></p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#333333" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font style="text-align: right; "><p align="right" style="text-align: justify;">الف)چوب درحال سوختن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب)کبریت روشن</p></font><font style="text-align: right; "></font><span style="text-align: right; "></span></font><p align="right" style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#333333" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; «پرسش2»</font></p><font style="text-align: right; "><font><p align="right" style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#333333" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">انرژی شیمیایی ازادشده ازخوردن 20گرم کره معادل باسوختن چندگرم چوب می باشد؟</font></p><p align="right" style="text-align: justify;background-color: rgb(255, 255, 255); "><br></p></font></font> text/html 2012-06-21T10:43:26+01:00 mbarzegar.mihanblog.com مرضیه برزگر مفهوم فیزیک - سوم راهنمایی http://mbarzegar.mihanblog.com/post/149 <div style="text-align: justify;"><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255); "><font size="2">فیزیک چیست: علوم تجربی به دو دسته ی عاوم زیستی و علوم فیزیکی تقسیم می شود.</font></span></div><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">علوم زیستی شامی علم مطالعه ی بدن موجودات زنده ساختمان بدن و کار اعضای بدن است و علوم فیزیکی همان علم مطالعه ی حرکت، نیرو، انرژی و اثرات آن بر ماده است.</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">کاربرد فیزیک: فیزیک واژه ی یونانی و به معنای طبیعت است. این بدین معنی است که فیزیک پدیده های طبیعی را مورد بررسی قرار می دهد و در پی کشف راز پدیده هاست. کشف راز پدیده ها باعث می شود که رفتار طبیعت را قانون مند ببینیم و به این وسیله بتوانیم رفتار های آینده طبیعت را پیش بینی کنیم.</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">انرژی: به توانایی انجام کار انرژی می گویند که در فیزیک جایگاه مهمی دارد. انرژی انواع مختلفی دارد ولی در کل آن ها را به دو دسته ی پتانسیل ( ذخیره شده در اجسام ) و جنبشی ( انرژی اجسام در حال حرکت ) تقسیم می کنند. واحد اندازه گیری آن ژول است ولی چون انرژی مواد مختلف زیاد است از واحد بزرگتری برای سنجش آن استفاده می کنیم که کیلو ژول نام دارد.</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">1kj= 1000j</font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">انواع انرژی جنبشی: صوتی، درونی، نورانی و الکتریسیته</font></p><font style="text-align: right; " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255); ">انواع انرژی پتانسیل: گرانشی، شیمیایی و کشسانی</div></font> text/html 2012-06-17T11:48:41+01:00 mbarzegar.mihanblog.com مرضیه برزگر ردپای نظریه نسبیت در احادیث http://mbarzegar.mihanblog.com/post/160 <div style="text-align: center; "><div style="text-align: justify; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8611/relativity-am2.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; "></span></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></div></font><div style="text-align: justify; "><p dir="RTL" style="line-height: 22px; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مطلب زیر رو در یكی از وبلاگ‌ها دیدم و به نظرم جالب اومد و متاسفانه وقت نكردم رو مطالبش تحقیق كرده و صحت و سقم اش رو تا حدی دربیارم، ولی در كل مطلب خوبی به نظر میاد و خوشحال میشم نظرتون رو در موردش بنویسید شاید از بین گفته‌های شما عزیزان بتوان به كنه مطلب پی برد.</font></span></p><p dir="RTL" style="line-height: 22px; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">آلبرت اینشتین در رساله‌ی پایانی عمر خود با عنوان&nbsp;<b>دی ارکلرونگ</b></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 26px; ">&nbsp;</span><a href="http://www.arzeamanat.mihanblog.com/post/19#_ftn1" name="_ftnref1" title="" style="text-decoration: none; "><span dir="LTR" style="line-height: 26px; "><span style="line-height: 14px; ">[1]</span></span></a><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">که در سال 1954 آن را در آمریکا و به زبان آلمانی نوشته است&nbsp;&nbsp;اسلام را بر تمامی ادیان جهان ترجیح می‌دهد و آن را کامل‌ترین و معقول‌ترین دین می‌داند.</span></font></p><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br clear="all"></font><hr align="left" size="1" width="33%"><div id="ftn1"><p dir="RTL" style="text-align: justify;line-height: 22px; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://www.arzeamanat.mihanblog.com/post/19#_ftnref1" name="_ftn1" title="" style="text-decoration: none; "><span dir="LTR"><span style="line-height: 12px; ">[1]</span></span></a><span lang="FA">.&nbsp;</span><span dir="LTR">"Die Erkla"rung - on: Albert Einstein – 1954</span></font></p></div></div></div></div><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">این رساله در حقیقت همان نامه‌نگاری محرمانه‌ی انیشتن با آیت الله العظمی بروجردی است که توسط مترجمین برگزیده‌ی شاه ایران، محرمانه ترجمه شده است انیشتن در این رساله "نظریه‌ی نسبیت" خود را با آیاتی از قرآن کریم و احادیثی از نهج البلاغه و بیش از همه بحارالانوار علامه‌ی مجلسی<a href="http://www.arzeamanat.mihanblog.com/post/19#_ftn1" name="_ftnref1" title="" style="text-decoration: none; "><span dir="LTR"><span style="line-height: 14px; ">[1]</span></span></a>&nbsp;تطبیق داده و نوشته که هیچ جا در هیچ مذهبی چنین احادیث پر مغزی یافت نمی‌شود و تنها این مذهب شیعه است که احادیث پیشوایان آن نظریه‌ی پیچیده‌ی نسبیت را ارائه داده ولی اکثر دانشمندان نفهمیده‌اند.&nbsp;<span style="font-weight: bold; ">از آنجمله حدیثی است که علامه‌ی مجلسی در مورد معراج جسمانی حضرت رسول اکرم(ص) نقل می‌کند که حضرت هنگام برخاستن از زمین، دامن یا پای مبارک حضرت به ظرف آبی می‌خورد و آن ظرف واژگون می‌شود. اما پس از اینکه پیامبر اکرم(ص) از معراج جسمانی باز می‌گردند مشاهده می‌کنند که پس از گذشت این همه زمان هنوز آب آن ظرف در حال ریختن روی زمین است.</span></font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; "><span lang="FA" style="line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">انیشتن این حدیث را از گرانبهاترین بیانات علمی پیشوایان شیعه در زمینه‌ی نسبیت زمان دانسته و شرح فیزیکی مفصلی بر آن می‌نویسد.</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">همچنین انیشتن در این رساله معاد جسمانی را از راه فیزیکی اثبات می‌کند. او فرمول ریاضی معاد جسمانی را عکس فرمول معروف نسبیت ماده و انرژی می‌داند:&nbsp;</span><span dir="LTR" style="line-height: 26px; ">E = M.C2 &gt;&gt; M = E :C2</span><span style="line-height: 26px; ">&nbsp;<span lang="FA">یعنی اگر حتی بدن ما تبدیل به انرژی شده باشد دوباره عینا به ماده تبدیل شده و زنده خواهد شد.</span></span><br clear="all"></font></p><div style="text-align: right; "><hr align="left" size="1" width="33%" style="text-align: justify; "><div id="ftn1"><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 22px; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://www.arzeamanat.mihanblog.com/post/19#_ftnref1" name="_ftn1" title="" style="text-decoration: none; "><span dir="LTR"><span style="line-height: 12px; ">[1]</span></span></a><span lang="FA">. که توسط حمیدرضا پهلوی(فوت1371ش) به انگلیسی ترجمه و تحت نظر آیت الله بروجردی شرح شده است.</span></font></p><ul style="padding: 0px; margin: 0px; "><li style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="line-height: 26px; "><span style="line-height: normal; ">&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="line-height: 26px; ">منبع: وبلاگ مكانیكی‌ها؛&nbsp;</span><span dir="LTR" style="line-height: 26px; ">http://pwutmechanic.blogfa.com</span></font></li></ul></div></div> text/html 2012-05-08T22:36:39+01:00 mbarzegar.mihanblog.com مرضیه برزگر نور و آیینه ها http://mbarzegar.mihanblog.com/post/146 <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="line-height: 21px; ">نور صورتی از انرژی تابشی است که با سرعت 300000 کیلومتر بر ثانیه درفضا سیر می کند.</span><br style="line-height: 21px; "><br style="line-height: 21px; "><span style="line-height: 21px; ">فرایند نور:</span><br style="line-height: 21px; "><span style="line-height: 21px; ">1- موجب دیدن اجسام می شود.</span><br style="line-height: 21px; "><span style="line-height: 21px; ">2- موجب عمل غذاسازی گیاهان می شود.</span><br style="line-height: 21px; "><span style="line-height: 21px; ">3- باعث کارکردن کلیه وسایل نوری می شود.&nbsp;</span><br style="line-height: 21px; "><span style="line-height: 21px; ">4- موجب تغییر رنگ لباس و پارچه می شود.</span></span><br style="line-height: 21px; background-color: rgb(0, 0, 0); "> text/html 2012-05-06T22:30:36+01:00 mbarzegar.mihanblog.com مرضیه برزگر دانستنی های شیرین فیزیک http://mbarzegar.mihanblog.com/post/145 <div style="color: rgb(68, 68, 68); display: table; text-align: justify; width: 490px; direction: rtl; padding: 10px 0px; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">1.مردم در گذشته فکر می‌کردند که می‌توان با پیچیدن یک تخم‌مرغ در یک روسری و چرخاندن آن به دور سر ، آنرا بپزند!&nbsp; گالیلئو گالیله (یکی از دانشمندان قدیم) عملا این آزمایش را انجام داد ، اما فقط یک چیز گیرش آمد ، یک تخم‌مرغ خام در وسط صورتش!&nbsp;<br></font><p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; 2.در سال 2000 یک شرکت اتومبیل‌سازی یک عروسک کانگورو بو نام روبورو&nbsp;را برای آزمایشات تصادف طراحی کرد. آنها می‌خواستند بدانند که وقتی&nbsp;&nbsp;کانگوروها&nbsp;با اتومبیل تصادف می‌کنند ، چه اتفاقی برایشان می‌افتد. زیرا در استرالیا تصادف کانگوروها با اتومبیل بیشتر از تصادف انسانها با اتومبیل بوده است!</font></p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font><p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; 3.در سال 1880 در&nbsp;امریکا فردی به نام&nbsp;دنیل راگلز&nbsp;تلاش کرد&nbsp;تا با منفجر کردن ابرها رعد- و برق تولید کند. در واقع انفجار هیچ تاثیری بر ابرها نداشت ، چون آن ابرها به هر حال می‌باریدند. راگلز فقط یک آدم با افکار خیس خورده بود!</font></p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font><p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; ?.کولودیون یک ماده بسیار اشتعال پذیر است. یک مخترع امریکایی به نام جان وسلی هایت از این ماده برای ساخت یک نوع پلاستیک به سلولوئید ساخت. از سلولوئید در ساخت توپهای بیلیارد&nbsp;، فیلم ، دکمه و دندان مصنوعی استفاده می‌شد!</font></p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font><p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; ?.در سال 1?00 حکیم چینی وان‌هو ، آزمایشی شجاعانه اما دیوانه‌وار&nbsp;انجام&nbsp;داد&nbsp;: او ?7 موشک ار به&nbsp;زیر صندلی خود بست و موشک ها را روشن کرد و ... تکه بزرگه‌اش گوشش شد!</font></p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font><p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; ?.توماس ادیسون هلی‌کوپتری را آزمایش کرد که با مواد منفجره کار می‌کرد. نتیجه این شد که جرقه‌ای کوچک کل آزمایشگاه او را ریز ریز کرد!</font></p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font><p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; 7.در سال 1999 ، 1? قطار به همراه 2000 مسافر خود به دلیل درب آلومینیومی که بین شکاف ریل گیر کرده‌بود&nbsp;معطل شده بودند!</font></p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font><p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; 8.درسال 17?0 فیزیکدانی به نام ویلیام واتسون ، جریان برقی را به یک زنجیره آدم که دستهای یکدیگر را گرفته بودند ، وارد کرد. به این ترتیب همه افراد را برق گرفت!</font></p></div>