فیزیک
آموزش، نکته، تست، نمونه سوال فیزیک راهنمایی
به وبلاگ فیزیک خوش آمدید.شما در این قسمت می توانید مطلب مورد نظر خود را در وبلاگ جستجو کنید. لطفا برای بهبود کیفیت وبلاگ نظرات خود را در در بخش تماس با ما در پایین صفحه قرار دهید.
در حال بارگذاری موتور جستجو
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 23 تیر 1391
تعریف شکست نور:پرتوی نوری که به طورمایل به سطح جدایی دومحیط شفاف می تابدهنگام عبورازسطح جدایی شکسته می شود(ازمسیرش منحرف می شود)به این پدیده شکست نور گفته می شود.
وقتی پرتویی ازمحیط رقیق به غلیظ می تابد                                                                i=r+D

تعریف پرتوی تابش:پرتویی که به سطح جداکننده ی دو محیط تابیده می شود.

تعریف پرتوی شکست:پرتویی که ازسطح جدایی عبور کرده و وارد محیط دوم می شود.

تعریف زاویه تابش:زاویه بین پرتوی تابش وخط عمودرا می گویند.

تعریف زاویه شکست:زاویه ی بین پرتوی شکست وخط عمودرامی گویند.

تعریف زاویه انحراف:زاویه بین پرتوی شکست وامتدادپرتوی تابش را می گویند.

*نکته1)همیشه محیطی که دران پرتوی تابش قرارداردمحیط 1می باشد.

*نکته2)اگرنورازمحیط رقیق به محیط غلیظ بتابدشکسته شده وبه خط عمودنزدیک می شود.

*نکته3)اگرنورازمحیط غلیظ به محیط رقیق بتابدشکسته شده وازخط عمود دورمی شود.

پرتواز محیط غلیظ به محیط رقیق شده است.                                  i=r-D

قانون شکست نور:الف)پرتوی تابش،پرتوی شکست،خط عمود هرسه دریک صفحه اند.

ب)نسبت sin زاویه تابش به sinزاویه شکست مقدارثابتی است که این مقدارثابت ضریب 

شکست محیط دوم نسبت به محیط اول است.تعریف ضریب شکست مطلق: ضریب شکسته یک ماده نسبت به خلاء را ضریب شکست 

مطلق آن ماده می گوید. 


            عمق واقعی                = عمق ظاهری

          ضریب شکست محیط شفاف  


رابطه شکست نوربا تغییرات سرعت نوردر دو محیط 

نکته : سرعت نوردرمحیط های مختلف متفاوت است.

نکته : هرچه ماده ی شفاف غلیظ تر باشد سرعت نور در آن کمتر است.

نکته : بیشترین سرعت فشارنورمربوط به خلاء می باشدکه برابر300000 km/s است.

نکته : علت شکست نور هنگامی که به طور مایل ازیک محیط شفاف دیگر گذر می کند 

تفاوت سرعت نوردر دو محیط است.

نکته :ضریب شکست باسرعت نوربه صورت زیر رابطه دارد.
یا


زاویه حد

زاویه حد چگونه است؟

تعریف: در پدیده شكست نور هرگاه زاویه شكست به 90 درجه برسد، ( یعنی پرتو شكست بر سطح جدایی دو محیط مماس شود) زاویه تابش به مقداری می رسد كه آنرا زاویه حد دو محیط می نامند.

هر محیط شفاف دارای زاویه حد معینی است. مثلاًزاویه حد آب تقریباً 48 درجه و زاویه حد شیشه در حدود 42 درجه است.

تذكر مهم: زاویه حد هنگامی به وجود می آید كه نور از محیط غلیظ وارد محیط رقیق شود. در پدیده شكست نور، اگر زاویه تابش از زاویه حد بیشتر شود، پرتو تابش نمی تواند از محیط غلیظ خارج شود و تمام نور از سطح جداكننده دومحیط به درون محیط غلیظ باز می تابد. یعنی سطح جداكننده دو محیط مانند یك آینه عمل می كند. به این پدیده بازتابش كلی میگویند.
پدیده سراب چگونه است؟

 پدیده سراب معمولاً در بیابان ها و جاده ها در روزهای گرم اتفاق می افتد. هر چه به سطح زمین نزدیك تر می شویم دمای لایه های هوا بیشتر و در نتیجه رقیق تر می شود. پرتو های نور كه از یك شئی دور مانند درخت به طور مایل به سطح زمین می تابند، در اثر عبور از لایه های غلیظ تر به لایه های رقیق تر به تدریج به طرف بالا شكست می یابند تا این كه در لایه های نزدیك به سطح زمین زاویه تابش آنها از زاویه حد این لایه ها بزرگتر شده و بازتاب كلی صورت می گیرد. پرتوهای بازتاب پس از شكست های متوالی( از لایه های رقیق تر به غلیظ تر ) به چشم ما می رسند، در این صورت لایه های نزدیك به سطح زمین كه نور را باز می تابانند مانند سطح آب به نظر می رسند.تار نوری چیست؟
تار نوری میله ی شیشه ای بلندی است كه ضخامت آن، بسته به نوع تار، از حدود كسری از میلی متر تا 50 میلی متر متغیر است و نور به راحتی از درون آن جلو می رود ، حتی اگر میله خمیده باشد.

نور چگونه در تار نوری پیش می رود؟
پرتو نور وقتی از میله عبور می كند زاویه های تابش در درون آن بزرگتر از زاویه ی حد است و نور بازتاب كلی می یابد و از میله خارج نمی شود و درون میله پیش می رود. میله ی شیشه ای اندرون، مانند یك سطح بازتابنده كامل عمل می كند.


كاربرد تارهای نوری چیست؟
كاربرد زیادی دارد. مانند آندوسكوپی برای دیدن داخلی بدن، استفاده از كابلهای نوری در صنعت مخابرات و ... 
كابل های نوری چه مزیتی بر كابل های ملی دارند؟
1. ارزان ترند 2. سبك ترند 3.داده های بیشتری را با كیفیت بهتر منتقل می كنند.


منشور چیست؟

 منشور جسم شفاف و سختی است كه معمولاً قاعده آن به شكل مثلث بوده و دارای دو وجه غیر موازی است. هرگاه پرتو نور تك رنگی را به یكی از وجه های آن بتابانیم، شكسته شده و به طرف قاعده ضخیم منشور منحرف می شود.


پاشیدگی نور توسط منشور چگونه است؟

 تعریف: جداسازی رنگهای نور سفید به وسیله منشور را پاشیدگی نور می گویند.

 تعریف طیف نور؟

 رنگهای تشكیل دهنده نور سفید را كه به ترتیب عبارتند از: قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، بنفش طیف نور سفید می نامند.

  


علت پاشیدگی نور سفید چیست؟

 متفاوت بوده و از هم جدا می شوند. بطوریكه نور بنفش بیشترین انحراف و قرمز كمترین انحراف را پیدا می كنند. زیرا ضریب شكست منشور برای نور بنفش از رنگهای دیگر نور سفید بیشتر و برای نور قرمز كمتر است.

 س: كاربرد های منشور كدامند؟

ج: از منشورها معمولا برای بازتابش كلی و پاشیدگی نور استفاده می شود.

س: منشورهای بازتابش كلی چه مشخصاتی دارند؟

ج: این منشورها از شیشه ای كه زاویه حد آن 42 درجه است ساخته می شوند و قاعده آنها به شكل مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین است.

س: بازتابش كلی در منشورها به چند صورت انجام می گیرد؟

ج: به دو صورت:

الف )یك بار بازتابش كلی و انحراف پرتو نوربه اندازه 90 درجه.

ب) دو بار بازتابش كلی و انحراف پرتو به اندازه 180 درجه

ساختمان چشم و نور :
1 – چشم مانند یك دوربین تصویری در انتهای چشم تشكیل می دهد، ساختمان چشم به ترتیب از خارج به داخل شامل سه لایه ی صلبیه ، مشیمیه و شبكیه می باشد.
2 – چشم اندامی كروی است كه لایه ی خارجی آن یعنی صلبیه نسبتاً سخت می باشد.
3 – بخش جلویی صلبیه را قرنیه می گویند كه شفاف است و اولین شكست نور هنگام ورود به چشم در این محل انجام می شود.
4 – پشت قرنیه مایع شفاف زلالیه قرار دارد . ضریب شكست زلالیه تقریباً اندازه ی ضریب شكست قرنیه است و نور در مرز مشترك قرنیه و زلالیه شكست چندانی پیدا نمی كند.
5 – پشت زلالیه مردم چشم قرار دارد . قطر مردمك تغییر می كند و شدت نور عبوری را تنظیم می كند.
6 – پشت مردم عدسی قرار دارد. عدسی چشم همگراست و از ماده ی ژله مانند، انعطاف پذیر و شفاف ساخته شده است.
7- عدسی چشم به وسیله ماهیچه های مژگانی نگه داشته شده است. ماهیچه های مژگانی می تواند ضخامت عدسی را تغییر دهد. در این صورت فاصله ی كانونی عدسی چشم تغییر می كند.
8 – وقتی عدسی مژگانی در حال استراحت است، عدسی چشم بزرگ ترین فاصله ی كانونی خود را دارد.
9 – نور پس از عبور از قرنیه، زلالیه، مردمك، عدسی و زلالیه بر روی شبكیه چشم تصویری واضح تشكیل می دهد و چشم آن را احساس می كند. 

 


برای اینكه همواره بر روی شبكیه تصویرواضح تشكیل شود، برای دیدن اجسام دور، ماهیچه ی مژگانی منقبض می شود و ضخامت عدسی را زیاد می كند و فاصله ی كانونی عدسی كم می شود و تصویری واضح بر روی شبكیه تشكیل می شود. تغییر ضخامت عدسی كه باعث تغییر فاصله كانونی عدسی می شود تا بتواند تصویری واضح بر روی شبكیه تشكیل شود را تطابق می گویند.
گستره دید طبیعی :

چشم سالم برای فاصله های از حدود 25 سانتی متر تا بی نهایت را می تواند با عمل تطابق ببیند كه به آن گسترده ی دید طبیعی یك چشم سالم می گویند.
كم ترین فاصله ی دید چشم، نزدیك ترین مكانی است كه چشم می تواند یك 
بیشترین فاصله ی دید چشم، دورترین مكانی است كه چشم می تواند یك جسم را واضح ببیند.

میكروسكوپ:
ابزاری است شامل دو عدسی همگرا كه در دو انتهای یك لوله كار گذاشته شده اند. فاصله ی كانونی عدسی طرف چپ كوتاهتر بوده و عدسی شیء نامیده می شود. این عدسی دارای بزرگ نمایی بالایی بوده و از جسم مورد مطالعه تصویری حقیقی و معكوس ایجاد می نماید. تصویری بسیار بزرگ توسط عدسی چشمی تشكیل می گردد كه یك تصویر نهایی و مجازی می باشد و بزرگ نمایی كل میكروسكوپ از بزرگ نمایی های عدسی مثلا با عدسی چشمی است.

 

دوربین نجومی :
برای دیدن كره های آسمانی بكار می رود. ساختمان آن مشابه ساختمان میكروسكوپ است و از دو عدسی همگرای هم محور درست شده است. فاصله ی كانونی عدسی شیء آن حدود دو متر است و عدسی چشمی آن مانند عدسی چشمی میكروسكوپ است.
برای دوربین با جسم در بی نهایت دور قرار دارد. در شكل طرز تشكیل تصویر در دوربین نشان داده شده است. آخرین تصویر در دوربین، مجازی، معكوس و از جسم كوچكتر است.

اولین تصویر (A 'B') در سطح كانونی عدسی شیء تشكیل می شود. معمولاً دوربین را طوری تنظیم می كنند كه كانون های دو عدسی بر یكدیگر منطبق شود. در این صورت آخرین تصویر نیز در بی نهایت دور دیده می شود.
طبقه بندی: فیزیک دوم راهنمایی، 
برچسب ها: دوم، دوم راهنمایی، فیزیک راهنمایی، فیزیک، فیزیک دوم راهنمایی، علوم، علوم دوم راهنمایی، نور، شکست نور، ضریب شکست مطلق، زاویه حد، بازتابش كلی، تار نوری، سراب، منشور، پاشیدگی نور، چشم، تلسکوپ، میکروسکوپ،
ارسال توسط مرضیه برزگر
تقویم


حدیث روز:

سخن روز:
اخبار علمی

پیوند های روزانه
نظر سنجی
در کدام مبحث فیزیک بیشتر اشکال دارید؟ابر برچسب ها
مترجم وبلاگ

فیزیک اول دوم سوم راهنمایی

نمونه سوال نکته آموزش فیزیک

فیزیک راهنمایی

مطالب جالب فیزیک

سمپاد تیزهوشان

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات